09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,480,000
 • Bán 5,580,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD18157.65
 • CAD18685.38
 • CHF25419.26
 • CNY3611.01
 • DKK3783.49
 • EUR28174.59
 • GBP32288.33
 • HKD3016.57
 • INR320.09
 • JPY216.80
 • KRW21.76
 • KWD79432.41
 • MYR5654.41
 • NOK2810.89
 • RUB337.42
 • SAR6376.19
 • SEK2789.18
 • SGD17564.82
 • THB754.51
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền